Astım İçin Buteyko

Astım İçin Buteyko

Astım hastası çocuklar ve yetişkinler hasta olmayanlara göre daha çok hava solurlar. Fazla solunumun (hiperventilasyonun) tipik belirtileri ağızdan solunum, göğüs solunumu, dinlenme halindeyken sesli ve fark edilir solunumdur. Fazla solunum alışkanlığı, solunum yollarının daralmasıyla öksürük, hırıltılı solunum ve nefes nefese kalma gibi semptomların ortaya çıkmasına yol açar. Astım hastalarının solunum hacimlerini normal değerlere getirilmesi semptomların azalmasıyla sonuçlanır.

Buteyko nefes egzersizlerinin amacı solunum hacmini normal seviyeye getirmektir. Normal solunum hacmi dakikada 5-6 litredir. Astım hastalarında bu değer yapılan çalışmalara göre dakikada 12-15 litredir. British Thoracic Society Asthma Guidelines, 2012’de Buteyko Nefes Tekniğinin astım hastalarının semptomlarının iyileşmesinde etkili olduğunu ifade etmiştir.

Yapılan çalışmalar, Buteyko Metodunu uygulayan hastaların akciğer fonksiyonunda azalma olmaksızın %80-90 nında bronş genişletici ilaçlara olan ihtiyacın; % 50 sinde kortikosteroid ihtiyacının azalarak astımın kontrol altına alındığını göstermiştir. Kanada Calgary Üniversitesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Robert Cowie bu çalışmadan bağımsız başka bir çalışma yapmıştır. Buna göre, “Astım düzeyi ne olursa olsun Buteyko Tekniğini uygulayan hastalarda %75 kontrol sağlanmıştır. Tekniğin en güzel tarafı hiç yan etkisinin olmaması ve güvenli olmasıdır. Buteyko Tekniği şüphesiz tedavinin en önemli yardımcısı olarak düşünülebilir.”

Biz, çocuk ve yetişkin astım hastalarına Buteyko Nefes Tekniğini öğretiyoruz. Hastaların teknikten faydalanabilmeleri için esas olan, uygulamaları hayata geçirmeleridir. Teknik, kişiye uygun şekilde özel olarak düzenlenir. Hastalar doktorlarıyla olan bağlantılarına devam ederler.

Referanslar:

  1. www.buteykoclinic.com
  2. McKeown P., Close YourMouth, Galway, 2004.
  3. Bowler SD, Green A, Mitchell CA. Buteykobreathingtechniques in asthma: a blindedrandomisedcontrolledtrial. MedicalJournalAustralia .1998Dec 7-21;(169(11-12)):575-8
  4. McHugh P, Aitcheson F, Duncan B, Houghton F..ButeykoBreathingTechniqueforasthma: an effectiveintervention. The New ZealandMedical Journal.2003 Dec 12;():116(1187):U710
  5. BIBH. BIBH 2007 conference . www.BIBH.org (accessed 27 December 2012)

 

Araştırma Sonuçları (www.asthmacare.ie)

1. Austin G, Brown C, Watson T,  Chakravorty I, PULMONARY REHABILITATION. ButeykoBreathingTechniqueReducesHyperventilation−InducedHypocaponeaandDyspnoeaafterExercise in Asthma.

Physiotherapy School, U Hertfordshire, Hatfield, Herts, UnitedKingdom.

Çalışmayı Oku

 2. Burgess J, Ekanayake B, Lowe A, Dunt D, Thien F C Dharmage S. Systematicreview of theeffectiveness of breathingretraining in asthmamanagement. ExpertReviewRespiratory Medicine.2011;5(6)

Çalışmayı Oku

Telefon
0533 493 28 72
E-Posta